پروژه های انجام شده

 • شرکت گسترش رسانه جام جم: 2 دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 1200 کیلووات کوپله WESTAC Power انگلستان
 • منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 3 دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 460 کیلووات کوپله Cummins Power انگلستان
 • شرکت شیشه سازی مفید 2 دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 1800کیلووات کوپله Cummins Power انگلستان
 • بیمارستان شهدا 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولو 500 کیلووات کوپله WESTAC POWER انگلستان
 • بیمارستان محک 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولو 160کیلووات کوپله WESTAC POWER انگلستان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولو 328 کیلووات WESTAC POWER انگلستان
 • شرکت نیک کالا 1 دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلووات WESTAC POWER انگلستان
 • شکلات فرمند 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولو 600کیلووات WESTAC POWER انگلستان
 • رنگ هاویلوکس 1 دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 640 کیلووات FG Wilson انگلستان
 • رنگ هاویلوکس 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولو 350 کیلووات WESTAC POWER انگلستان
 • بیمارستان محب 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولو 500 کیلووات کوبله ایران
 • شرکت هواپیمایی زاگرس (کیش) 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولو 280 کیلووات کوبله ایران
 • شرکت هواپیمایی زاگرس (کیش) 2 دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز 88 کیلووات FG Wilson انگلستان
 • استادیوم ورزشی استان سمنان 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولو480 کیلووات کوبله MASONS ایتالیا
 • بیمارستان نیکان 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولو 400 کیلووات کوبله ایران
 • بیمه کارآفرین 1 دستگاه دیزل ژنراتور ولو 120 کیلو وات کوبله ایران
 • بیمارستان مسیح دانشوری 1 دستگاه دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلووات GTI انگلستان